Cereri de plată pentru proiecte PNDR

Cereri de plată pentru proiecte PNDR

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) este responsabilă de gestionarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile acordate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), având ca prioritate absorbţia integrală a fondurilor şi evitarea blocării finanţărilor europene acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Până în acest moment, AFIR a plătit peste 6,43 miliarde de euro (din totalul de 9,3 miliarde de euro alocaţi prin PNDR 2007-2013) către beneficiarii care au depus cereri de decontare.

AFIR a ajuns la un grad de absorbţie de 73% din totalul fondurilor alocate României de Uniunea Europeană pentru perioada de programare 2007-2013. Pentru a asigura absorbţia integrală, precum şi pentru implementarea corectă şi cu celeritate a proiectelor care au fost selectate pentru finanţare, este important ca beneficiarii să depună în termen dosarele cererilor de plată, astfel încât AFIR să poată realiza decontarea cheltuielilor eligibile efectuate. În acest sens, este obligatoriu ca beneficiarii să respecte întocmai eşalonarea tranşelor de plată, aşa cum au fost prezentate la semnarea contractului de finanţare.

Cererile de plată pot fi depuse până la 30 septembrie 2015, acesta fiind termenul limită pentru depunerea ultimului dosar, atât pentru beneficiarii privaţi, cât şi pentru cei publici. Termenul limită este stabilit în conformitate cu Regulamentul European 1290/2005, art. 28, alin. (1), privind finanţarea Politicii Agricole Comune şi cu Manualele de proceduri ale AFIR. Termenul este ferm şi nu se vor accepta prorogări. Astfel, este foarte important ca beneficiarii PNDR să-şi programeze în mod corect realizarea şi finalizarea investiţiilor, astfel încât până pe 30 septembrie 2015 investiţiile finanţate prin PNDR 2013 să fie finalizate, cu proces-verbal de punere în funcţiune.

„Dacă beneficiarii nu se încadrează în acest termen, nu vor mai putea primi fondurile solicitate. Pe cale de consecinţă, proiectul nu va mai putea fi finalizat şi, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare (art. 2 – Durata de realizare a investiţiei), se va constitui debit total pentru întreaga investiţie, iar sumele acordate anterior vor fi recuperate în integralitate”, a declarat Alin Dan Trifu, directorul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Vaslui.

De la demararea PNDR în anul 2008, AFIR a primit şi verificat 148.414 cereri de finanţare, în valoare de peste 18,3 miliarde de euro. Până la această dată, au fost selectate pentru a primi finanţare nerambursabilă 95.992 de proiecte, cu o valoare de peste 7,1 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un grad de angajare de 116% a fondurilor disponibile prin PNDR pentru proiectele de investiţii.

1 Comentariu

Răspunde